• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  
شناسايي عملكرد آكادميك اعضاي هيات علمي 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد

  
 جهت ايجاد نام كاربري و كلمه عبور هر كدام از اساتيد و اعضاي هيات علمي در سامانه ، لازم است نام و نام خانوادگي، كد ملي، شماره تماس و آدرس ايميل ايشان به دانشگاه علوم پزشكي گناباد اعلام گردد.

 

براي دريافت فايل راهنماي سامانه ارزشيابي عملكرد اساتيد دانشگاه علوم پزشكي گناباد كليك نماييد.


در صورت داشتن هرگونه سئوال يا مشكل فني در سامانه با شماره  زير تماس گرفته شود.
شماره فني سامانه: 7-02177643586